mua vé số online kiến thiết

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B Vaccine

 ทำไมต้องให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 

เชื่อไวรัสตับอักเสบบีสามารถทำให้เกิดโรคร้ายแรงแก่ผู้ได้รับเชื้อดังต่อไปนี้
 • ตับอักเสบเฉียบพลันทำให้มีไข้เบื่ออาหารท้องร่วง และอาเจียนอ่อนเพลียไม่มีแรง ตัวเหลืองตาเหลือง ปวดกระเพาะ ปวดกล้ามเนื้อและข้อ
 • ระยะเรื้อรังอาจทำให้เกิดตับแข็ง มะเร็งตับ เสียชีวิต วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีสามารถป้องกันตับอักเสบจากไวรัสตับอักเสบชนิดบี

ไวรัสตับอักเสบบีแพร่กระจายได้อย่างไร

ไวรัสตับอักเสบสามารถติดต่อโดยทาง
 • จากแม่ไปลูกขณะคลอด
 • มีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อ
 • ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
 • ถูกเข็มตำ
 • ใช้เครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่นมีดโกนหนวด แปรงสีฟัน
 • ผู้ป่วยหนึ่งในสามไม่สามารถหาสาเหตุว่าเกิดการติดเชื้อจากไหน

บุคคลใดบ้างที่ต้องได้รับวัคซีน

 • ใช้กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบีสำหรับทุกกลุ่มอายุ
 • ใช้สำหรับฉีดสร้างภูมิในกลุ่มคนที่มีอัตราติดเชื้อสูงเช่นแพทย์พยาบาลทันตแพทย์
 • ใช้กระตุ้นให้เกิดภูมิในกลุ่มที่มีโอกาสติดเชื้อสูงเช่นผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดผู้ที่ต้องได้รับการถ่ายเลือดบ่อย
ดังนั้นเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนที่ไม่มีหลักฐานของการติดเชื้อหรือได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนควรจะได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ไม่แนะนำให้ตรวจหาภูมิหลังจากการได้รับวัคซีนครบ และไม่แนะนำให้ฉีดกระตุ้นซ้ำหลังได้วัคซีนครบแม้ว่าจะตรวจพบระดับภูมิต่ำลง

แนวทางปฏิบัติสำหรับกลุ่มเสี่ยง

คือคนที่ไม่มีภูมิไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนสัมผัสทางเพศ หรือเลือดของผู้ที่มี HBsAg หรือ HBeAg เป็นบวกแนะนำให้ Hepatitis B Immunoglobulin ร่วมกับวัคซีน บุคคลใดไม่ควรให้วัคซีน
 • แพ้ยีสต์
 • แพ้วัคซีน
 • ยังไม่หายจากการป่วยเฉียบพลัน
 • บุคคลที่ตั้งครรภ์
 • บุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องร

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีทำให้เกิดอาการแพ้อย่างไรบ้าง

ส่วนใหญ่ไม่เกิดอาการแพ้อาจจะเกิดอาการแสบคอหรือมีไข้ซึ่งจะหายไปหนึ่งถึงสองวันหลังฉีด อาการแพ้อย่างรุนแรงอาจพบมีไข้สูงสับสนหายใจลำบากมีเสียงดังวี้ดหัวใจเต้นเร็วถ้าหากเกิดอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์

จะให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบอย่างไร

ตารางการให้วัคซีน ทารกที่เกิดจากแม่ ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ทารกที่เกิดจากแม่ ไม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เด็กโตหรือผู้ใหญ่
เข็มแรก ภายใน 12 ชั่วโมง หลังคลอดร่วมกับ Hepatitis B immunoglobulin ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสองเดือน เมื่อไหร่ก็ได้
เข็มที่สอง อายุหนึ่งถึงสองเดือน หนึ่งเดือนหลังเข็มแรก หนึ่งเดือนหลังเข็มแรก
เข็มที่สาม อายุหกเดือน หกเดือนหลังเข็มแรก หกเดือนหลังเข็มแรก
ถ้าลืมฉีดให้รีบฉีดทันทีโดยไม่ต้องเริ่มใหม่

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันควรได้รับปริมาณวัคซีนมากกว่าคนปกติเพื่อให้มีปริมาณมากพอที่จะกระตุ้นให้เกิดภูมิ โดยอาจจะต้องได้รับเพิ่มอีกหนึ่งเข็มเป็นเข็มที่สองหลังจากเข็มแรก

ภูมิจะป้องกันโรคได้เมื่อไหร่และอยู่ได้นานแค่ไหน

หลังจากฉีดเข้ากล้ามสองสัปดาห์จะตรวจพบภูมิคุ้มกันในกระแสเลือดและจะคงอยู่ได้นานอย่างน้อยสามปี ดังนั้นวัคซีนนี้จะป้องกันโรคได้หลังจากฉีดไปแล้ว 10 วัน Recombinant DNA Hepatitis B vaccine เป็นวัคซีนที่เตรียมได้จากการที่ตัดเอาดีเอ็นเอที่ควบคุมการสร้างเฉพาะส่วนผิวของเชื่อไวรัสตับอักเสบบี แล้วนำดีเอ็นเอดังกล่าวใส่ในเชื้อแบคทีเรีย หรือยีสต์ เพื่อให้เซลล์แบ่งตัวหลังจากนั้นจึงตัดเอาHBsAg ที่บริสุทธิ์ออกมาเป็นวัคซีน

ข้อ็บ่งชี้ในการให้วัคซีน

 1. ให้ฉีดในบุคคลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้แก่
 • บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาได้แก่แพทย์พยาบาลทันตแพทย์เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 • เด็กแรกเกิดที่พบเชื้อเห็ดไปถ่ายติดดีเซอร์เฟซแอนติเจนในเลือด
 • ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการถ่ายเลือดบ่อยบ่อย
 • ผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีเชื้อเห็ดไปแต่ติดเบเซอร์เฟซแอนเจเจนอยู่ในเลือดอยู่ตลอดเวลา
 • ผู้ที่เสี่ยงต่อโรคเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมทางเพศเช่นโสเภณีรักร่วมเพศ
 • ผู้ที่ติดยาเสพติดชนิดฉีด
 • ปู่ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีความชุกชุมของโรคสูง
 1. สองใช้ฉีดเพื่อกระตุ้นซ้ำหลังจากได้วัคซีนฉีดครบตามกำหนด
 2. ใช้ฉีดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับและไวรัสตับอักเสบบี

ขนาดและวิธีใช้

  ครั้งแรก เดือนที่หนึ่ง เดือนที่สอง เดือนที่หก เดือนที่ 12 กระตุ้นซ้ำหลังสองถึงสามปี
แรกเกิดถึง 10 ปี หนึ่งเข็ม หนึ่งเข็ม - หนึ่งเข็ม - หนึ่งเข็ม
เด็กโตและผู้ใหญ่ หนึ่งเข็ม หนึ่งเข็ม - หนึ่งเข็ม - หนึ่งเข็ม
ต้องการภูมิอย่างเร่งด่วน หนึ่งเข็ม หนึ่งเข็ม หนึ่งเข็ม - หนึ่งเข็ม -
แสดงขนาดและเวลาในการฉีดวัคซีน แสดงขนาดและเวลาในการฉีด H-B vax2
  ครั้งแรก เดือนที่หนึ่ง เดือนที่หก กระตุ้นหลังเข็มสุดท้าย
แรกเกิดถึง 10 ปี 0.5 ซีซี 0.5 ซีซี 0.5 ซีซี ไม่ได้ระบุ
เด็กโตถึงผู้ใหญ่ 1 ซีซี 1 ซีซี 1 ซีซี ไม่ได้ระบุ

ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้

 • ไม่ควรฉีดในรายที่ไวต่อส่วนประกอบของวัคซีนเช่นแพ้ยีส
 • ควรเลื่อนการฉีดในกรณีที่มีไข้สูง
 • ไม่ควรฉีดในหญิงมีครรภ์
 • ผู้ได้รับการติดเชื้อมาก่อนการฉีดวัคซีนจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • ผู้ที่เป็นโรคไตหรือผมไม่ดีผมที่สร้างอาจสูงไม่พอต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่ม
 • ควรเตรียมยาแอคตินารีรเผื่อผู้ป่วยแพ้วัคซีน
ผลข้างเคียงของยา เหมือนกับการฉีดวัคซีนชนิดอื่นคือมีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดซึ่งอาการไม่มากและหายเองได้ในสองถึงห้าวัน ปฏิกิริยาระหว่างยา สามารถฉีดร่วมกับวัคซีนชนิดอื่นได้และฉีดร่วมกับภูมิให้ปัจจัยติดบีเอ็มมโนก็บุรินทร์ได้แต่ต้องฉีดคนละข้าง

โรคตับอักเสบชนิดบี โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคตับอักเสบ

 


máy đánh bạc ăn tiền thật cá cược thể thao 1xbet casino slots 1xbet casino download m88 cá cược thể thao trực tuyến