mua vé số online kiến thiết


ยาธิใบไม้ตับ

ยาธิใบไม้ตับที่สำคัญมียู่ 3 ชนิดด้วยกันคือ สำหรับประเทศไทย Opisthorchis  viverini เป็นพยาธิใบไม้ที่สำคัญและทำให้เกิดโรคยาธิใบไม้ตับโดยตัวแก่อาศัยอยู่ในท่อน้ำดี พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยพบว่าคนเป็นโรคนี้สูงถึง 72-87% วงจรชีวิต
mua vé số online kiến thiếtLiên kết đăng nhập

พยาธิตัวแก่จะอาศัยในท่อน้ำดีของ คน แมวและสุนัขซึ่งเป็นโอสท์เฉพาะ พยาธิอาจจะอาศัยในถุงน้ำดี หรือท่อของตับอ่อน ไข่จะปนออกมากับน้ำดีเข้าสู่ลำไส้เล็กและออกมาพร้อมกับอุจาระ mua vé số online kiến thiếtLiên kết đăng nhập. ถ้าถ่ายอุจาระลงในน้ำพวกหอยซึ่งเป็นโฮสท์กลางที่หนึ่ง (first intermediate host) mua vé số online kiến thiếtLiên kết đăng nhập จะกินไข่พยาธิ ภายในตัวหอยไข่จะฟักตัวเป็นตัวอ่อน miracidia mua vé số online kiến thiếtLiên kết đăng nhập, ซึ่งจะเจริญอีกหลายขั้นตอน (sporocysts mua vé số online kiến thiếtLiên kết đăng nhập, rediae mua vé số online kiến thiếtLiên kết đăng nhập, cercariae mua vé số online kiến thiếtLiên kết đăng nhập)ตามลำดับ  Cercariae จะออกจากหอย mua vé số online kiến thiếtLiên kết đăng nhập และเข้าสู่ปลาน้ำจืดได้แกปลา แม่สะเด้ง ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยนกเขา ปลาสูตร และปลากะมัง(second intermediate host), และเจริญเป็น metacercariae ในเนื้อปลา mua vé số online kiến thiếtLiên kết đăng nhập ซึ่งเป็นระยะติดต่อเมื่อคนหรืสัตว์ที่เป็นโฮสท์เฉพาะรับประทานปลาดิบๆสุกๆ เช่น ก้อยปลา    metacercariae จะออกจาก cyst เข้าสู่ลำไส้เล็ก mua vé số online kiến thiếtLiên kết đăng nhập และเคลื่อนที่เข้า ampulla of Vater สู่ท่อนน้ำดี และจะเจริญเป็นตัวแก่ และออกไข่ใน 3-4 สัปดาห์  mua vé số online kiến thiếtLiên kết đăng nhập.

ปลาผิวใบไผ่ ปลาสร้อยขวา ปลากะมัง

ปลาตะเพียนขาว

กระสูบจุด


อาการโรคพยาธิ์ใบไม้ตับ

ผู้ป่วยมีอาการแตกต่างกันได้ 4 แบบ

การวินิจฉัยพยาธิ์ใบไม้ในตับ

การวินิจฉัยโรคจะต้องอาศัยประวัติถิ่นที่อยู่ ลักษณะการรับประทานอาหาร และอาการเจ็บป่วย หากภูมิลำเนามาจากอีสาน และชอบรับประทานอาหารสุกๆดิบๆก็ให้สงสัยไว้ก่อน
ภาพแสดงตัวแก่ ภาพแสดงตัวแก่ย้อมสี
การตรวจอุจาระก็จะตรวจพบไข่ของพยาธิ หากมีโรคแทรกซ้อนที่ตับอาจจะต้องตรวจโดยการส่องกล้องเข้าช่องท้องหรือการฉีดสีเข้าท่อน้ำดี
ภาพแสดงไข่ของพยาธิที่ตรวจจากอุจาระ

ระยะ cercaria ที่ออกจากหอย metacercaria ที่อยู่ในเนื้อปลา

การรักษาพยาธิ์ใบไม้ตับ

ใช้ยา Praziquantel ขนาด 25 มก./กก/วัน แบ่งให้วันละ 3 ครั้งเป็นเวลาหนึ่งวัน

การป้องกันพยาธิ์ใบไม้ในตับ

 
   
máy đánh bạc ăn tiền thật cá cược thể thao 1xbet casino slots 1xbet casino download m88 cá cược thể thao trực tuyến