mua vé số online kiến thiết

ไข้หวัดใหญ

ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดต่างกันอย่างไร

ไข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อ Influenza virus เป็นการติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ เช่น จมูก คอ หลอดลม และปอด เชื้ออาจจะลามเข้าปอดทำให้เกิดปอดบวม ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดตามตัวปวดกล้ามเนื้อมาก จะพบมากทุกอายุโดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษ แต่อัตราการเสียชีวิตมักจะพบมากในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคตับ โรคไต เป็นต้น การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด สามารถลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดโรคแทรกซ้อน ลดการหยุดงานหรือหยุดเรียน สำหรับไข้หวัดเป็นการติดเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีอาการน้ำมูกไหล ไข้ไม่สูงมาก

ในปี คศ.2003 ได้มีการแนะนำเรื่องไข้หวัดใหญ่ดังนี้mua vé số online kiến thiếtLiên kết đăng nhập

 1. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีน คือเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน(เนื่องจากเชื้อนี้มักจะระบาดในต่างประเทศ หากประเทศเราจะฉีดก็น่าจะเป็นช่วงเดียวกัน) โดยเน้นไปที่ประชาชนที่มีอายุ 50 ปี,เด็กอายุ 6-23 เดือน,คนที่อายุ 2-49 ปีที่มีโรคประจำตัวกลุ่มนี้ให้ฉีดในเดือนตุลาคม ส่วนกลุ่มอื่น เช่นเด็ก เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ดูแลคนป่วย กลุ่มนี้ให้ฉีดเดือนพฤศจิกายน
 2. เด็กที่อายุ 6-23 เดือนควรจะฉีดทุกรายโดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวร่วมด้วย
 3. ชนิดของวัคซีนที่จะฉีดให้ใช้ชนิดที่มีส่วนผสมของเชื้อ A/Moscow/10/99 (H3N2)-like, A/New Caledonia/20/99 (H1N1)-like, และ B/Hong Kong/330/2001
 4. ให้ลดปริมาณสาร thimerosal ซึ่งเป็นสารปรอท

เชื้อที่เป็นสาเหตุไข้หวัดใหญ่

 

การติดต่อของไข้หวัดใหญ่

เชื้อนี้ติดต่อได้ง่ายโดยทางเดินหายใจ วิธีการติดต่อได้แก่
 • ติดต่อโดยการไอหรือจาม เชื้อจะเข้าทางเยื่อบุตาและปาก
 • สัมผัสเสมหะของผู้ป่วยทางแก้วน้ำ ผ้า จูบ
 • สัมผัสทางมือที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
 • อ่านรายละเอียด

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

อาการของไข้หวัดใหญ่จะเหมือนกับไข้หวัด แต่ไข้หวัดใหญ่จะเร็วกว่า ไข้สูงกว่า อาการทำสำคัญได้แก่
 1. ระยะฟักตัวประมาณ1-4 วันเฉลี่ย 2 วัน
 • ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียอย่างเฉียบพลัน
 • เบื่ออาหาร คลื่นไส้
 • ปวดศรีษะอย่างรุนแรง
 • ปวดแขนขา ปวดข้อ ปวดรอบกระบอกตา
 • ไข้สูง 39-40 องศาในเด็ก ผู้ใหญ่ไข้ประมาณ 38 องศา
 • เจ็บคอคอแดง มีน้ำมูกไหล
 • ไอแห้งๆ ตาแดง
 • ในเด็กอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน
 • อาการไข้ คลื่นไส้อาเจียนจะหายใน 2 วัน แต่อาการน้ำมูกไหลคัดจมูกอาจจะอยู่ได้ 1 สัปดาห์
 1. สำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงมักจะเกิดในผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัว
 • อาจจะพบว่ามีการอักเสบของเยื่อหุ่มหัวใจ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ
 • อาจจะมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะปวดศรีษะ ซึมลง หมดสติ
 • ระบบหายใจอาจจะมีอาการของโรคปอดบวม จะหอบหายใจเหนื่อยจนถึงหายใจวาย
 • โดยทั่วไปไข้หวัดใหญ่จะหายในไม่กี่วัน แต่ก็มีบางรายซึ่งอาจจะมีอาการปวดข้อและไอได้ถึง 2 สัปดาห์

ระยะติดต่อ

ระยะติดต่อหมายถึงระยะเวลาที่เชื้อสามารถติดต่อไปยังผู้อื่น
 • ระยะเวลาที่ติดต่อคนอื่นคือ 1 วันก่อนเกิดอาการ
 • ห้าวันหลังจากมีอาการ
 • ในเด็กอาจจะแพร่เชื้อ 6 วันก่อนมีอาการ และแพร่เชื้อได้นาน 10 วัน
ภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่ คนส่วนใหญ่ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่จะหายดีภายในเวลาไม่กี่วันแต่ไม่ถึงสองสัปดาห์ แต่บางคนอาจเกิดโรคแทรกซ้อน (เช่น โรคปอดบวม) อันเป็นผลมาจากไข้หวัดใหญ่ ซึ่งบางรายอาจถึงแก่ชีวิตและเสียชีวิตได้
 • การติดเชื้อที่ไซนัสและหูเป็นตัวอย่างของภาวะแทรกซ้อนในระดับปานกลางจากไข้หวัดใหญ่
 • ในขณะที่โรคปอดบวมเป็นอาการแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่ที่ร้ายแรง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพียงอย่างเดียวหรือจากการติดเชื้อร่วมของไวรัสไข้หวัดใหญ่และแบคทีเรีย
 • ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ การอักเสบของหัวใจ (myocarditis) สมอง (โรคไข้สมองอักเสบ) หรือเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อ (myositis, rhabdomyolysis) และความล้มเหลวของหลายอวัยวะ (เช่น ระบบทางเดินหายใจและไตวาย)
 • การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในทางเดินหายใจสามารถกระตุ้นการตอบสนองการอักเสบที่รุนแรงในร่างกาย และอาจนำไปสู่ภาวะติดเชื้อ ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่คุกคามถึงชีวิตต่อการติดเชื้อของร่างกาย
 • ไข้หวัดใหญ่สามารถทำให้ปัญหาทางการแพทย์เรื้อรังแย่ลงได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดอาจประสบกับโรคหอบหืดในขณะที่พวกเขาเป็นไข้หวัดใหญ่ และผู้ที่เป็นโรคหัวใจเรื้อรังอาจประสบกับภาวะนี้ที่แย่ลงซึ่งเกิดจากไข้หวัดใหญ่

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากไข้หวัดใหญ่

ทุกคนสามารถป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ได้ (แม้แต่คนที่มีสุขภาพดี) และปัญหาร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย แต่บางคนมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่หากพวกเขาป่วย
 • ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 • คนในวัยใดก็ตามที่มีอาการป่วยเรื้อรังบางอย่าง (เช่น โรคหอบหืด เบาหวาน หรือโรคหัวใจ)
 • สตรีมีครรภ์และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี

สัญญาณเตือนฉุกเฉินของไข้หวัดใหญ่

คนที่ประสบสัญญาณเตือนเหล่านี้ควรได้รับการดูแลทางการแพทย์ทันที

ในเด็ก

 • หายใจเร็วหรือหายใจลำบาก
 • ผิว ริมฝีปาก หรือเล็บสีซีด เทา หรือน้ำเงิน ขึ้นอยู่กับโทนสีผิว
 • ซี่โครงดึงเข้าไปในแต่ละลมหายใจ
 • เจ็บหน้าอก
 • ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง (เด็กไม่ยอมเดิน)
 • ภาวะขาดน้ำ (ไม่ปัสสาวะ 8ชั่วโมง ปากแห้ง ไม่มีน้ำตา เวลาร้องไห้)
 • ไม่ตื่นตัวหรือมีปฏิสัมพันธ์เมื่อตื่นนอน
 • อาการชัก
 • ไข้สูงกว่า 104°F
 • มีไข้ใดๆ ไข้หรือไอที่อาการดีขึ้นแต่กลับมาหรือแย่ลง
 • อาการโรคเรื้อรังแย่ลง

ในผู้ใหญ่

 • หายใจลำบาก หรือหายใจถี่
 • เจ็บหรือกดทับที่หน้าอกหรือหน้าท้อง
 • อาการวิงเวียนศีรษะอย่างต่อเนื่อง สับสน ไม่สามารถกระตุ้น
 • ชัก
 • ไม่ปัสสาวะ
 • ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง
 • อ่อนแรงหรือไม่มั่นคงรุนแรง
 • ไข้หรือไอที่อาการดีขึ้นแต่กลับมาหรือแย่ลง
 • อาการป่วยเรื้อรังมีอาการแย่ลง

mua vé số online kiến thiếtLiên kết đăng nhập

 
 

การวินิจฉัยและการรักษา การป้องกันไข้หวัด

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ข้อแตกต่างระหว่างไข้หวัด เชื้อไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ไข้หวัดมรณะ ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่โรคไข้หวัดข้ออักเสบ การดูแลผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
máy đánh bạc ăn tiền thật cá cược thể thao 1xbet casino slots 1xbet casino download m88 cá cược thể thao trực tuyến